HomeOverALS / PSMAritueelbegeleidingjeugd / jongerenNieuws en evenementenfavoriete LinksContactbegeleidingAfbeeldingengalerij
ZinvolleZorg
ambulante Praktijk voor Zingeving & Zorgverlening
ALS / PSMA
In 2007 heb ik mijn praktijk Zinvolle Zorg opgericht om mensen met spierziekten en hun gezinnen te kunnen begeleiden in de thuissituatie op die momenten dat alle zorg vanuit instellingen ophield en juist vragen over afscheid en rouw volop mee gingen spelen. Ook revalidatieartsen verwijzen hun patienten met ALS naar mijn praktijk. Via de websites van de stichting ALS www.stichtingals.nl en de website: www.alscentrum.nl vind u alle informatie over de spierziekte ALS en PSMA. Op dit moment is er een intensief contact aan het ontstaan met de zeer enthousiaste groep vrijwilligers van de stichting ALS in het westland. Zie voor aktiviteiten: www.alswestland.nl
Naast de zorg voor mensen met spierziekten en hun familie verzorg ik ook individueel of in groepsverband scholing voor zorgteams, huisartsen en specialisten.
Voor het bijscholingscentrum in Leiden verzorg ik de lessen: palliatieve en terminale zorg voor thuiszorgmedewerkers.

In mijn spreekuren in het Erasmus Medisch Centrum ontmoet ik patienten met spierziekten die ondersteuning vragen op het gebied van zingeving - hoe hervind ik mijzelf in een veranderende situatie - hoe ga ik om met mijn beperkingen en vind ik mijn eigen weg naar wat ik als kwaliteit ervaar...
In overleg met de behandelend specialisten ontmoet ik patienten in hun thuissituatie als er behoefte is aan verdere verdieping van zorg en geestelijke begeleiding op het gebied van levensvragen. Patienten die behoeften hebben aan voorlichting en die niet verbonden zijn aan mijn spreekuren kunnen altijd een beroep op mij doen. Ook in de begeleiding na diagnose, bij vragen rond zorg en beslismomenten.

Mijn ervaring van de afgelopen 8 jaar heeft bewezen dat juist in de laatste fase van ALS / PSMA de vragen rond betekenis, afscheid en alle vragen die spelen rond het levenseinde scherp worden en begeleiding vaak wordt gemist. Vooral de vragen rond euthanasie en palliatieve sedatie roepen vragen en crisismomenten op. Vaak doen mensen dan een beroep op mijn advisering en ben ik voor deze groep altijd met spoed te bereiken.
Daarom ben ik gestart met deze mogelijkheid om op particuliere of PGB basis ondersteuning te verlenen bij mensen thuis.
De keuze voor een ambulante praktijk is dus ontstaan vanuit de vraag naar begeleiding van patienten met ALS zelf.
Mijn passie om mensen met ALS te begeleiden is in de jaren ontstaan door de ongekende kracht die mensen met deze ernstige aandoening laten zien en de bewondering die ik daarvoor heb gekregen.
HomeOverALS / PSMAritueelbegeleidingjeugd / jongerenNieuws en evenementenfavoriete LinksContactbegeleidingAfbeeldingengalerij